Pembebasan Cukai

                 Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

Syarat diberikannya fasilitas

  • Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  • Pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) hanya dapat dilakukan oleh Pengusaha yang telah memiliki Izin Usaha dari Badan Pengusaha Kawasan serta telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
  • Terhadap Barang Kena Cukai (BKC) yang digunakan untuk konsumsi penduduk di kawasan bebas wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemasan penjualan eceran.

Format Pencantuman Tulisan “Khusus Kawasan Bebas”

Barang Kena Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol

Yang Ditujukan Untuk Kawasan Bebas

Format Kemasan BKC Hasil Tembakau (Rokok)

Khusus Kawasan Bebas