Pembinaan Mental Pegawai Muslim Bea Cukai Sabang

Sabang (24/06) — Seluruh pegawai muslim Bea Cukai Sabang mengikuti Pembinaan Iman dan Mental berupa Kajian Tahsin bersama Ustadz Irsalullah.

Pada bintal kali ini, Ustadz Irsalullah menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin pada surat Al-Infitaar dan Al-Fatihah. Beliau juga menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi imam, diantaranya ialah yang paling baik dan banyak hafalannya terhadap Al-qur’an.

#bintalbcsabang
#beacukaisabang
#bcsabangsiapwbbm
#bcsabangmenujuwbbm
#sabangnyaman
#beacukaimakinbaik