Kewajiban Pengangkut Pada Saat Kedatangan Dan Keberangkatan Sarana Pengangut

Sabang merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.  Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas , yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hokum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan … Continue reading Kewajiban Pengangkut Pada Saat Kedatangan Dan Keberangkatan Sarana Pengangut